lijst
Zwarte lijst Autoriteit Persoonsgegevens.
Een zwarte lijst kan alleen intern, binnen één organisatie, gebruikt worden. Maar organisaties kunnen een zwarte lijst ook delen, bijvoorbeeld binnen een bedrijfstak. Voorbeelden hiervan zijn een zwarte lijst van gasten die overlast veroorzaken hotelbranche en een zwarte lijst van frauderende klanten en medewerkers financiële instellingen. Voorwaarden zwarte lijst delen. Het gebruik van een gedeelde zwarte lijst heeft grotere gevolgen voor de privacy van de mensen die op de zwarte lijst staan. Daarom gelden strengere eisen voor het delen van een zwarte lijst. Register zwarte lijsten.
Lijst van goedgekeurde werkzame stoffen ECHA.
Werkzame stoffen in biociden. Lijst van werkzame stoffen en leveranciers. Aan PIC onderworpen chemische stoffen. Lijst van stoffen waarop de POP-verordening van toepassing is. Lijst van stoffen waarvan is voorgesteld deze als POP aan te wijzen. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling Activiteitenlijst.
Lijst open standaarden Forum Standaardisatie.
Welke zijn voor mij relevant? Met de beslisboom komt u uit op een selectie van standaarden die voor uw situatie kunnen relevant zijn. Bekijk de open standaarden die van de lijst verwijderd zijn of op een andere manier archiefwaardig zijn.
Lijst 10 definities Encyclo.
Gevonden op http//nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_informatica.: schilderkunst Een lijst soms ook kader genoemd is in de schilderkunst een meestal rechthoekig frame waarin een schilderij wordt bevestigd. In vroeger tijden was het maken van lijsten een vak apart en soms was de schilderijlijst nog indrukwekkender dan de schildering zelf.
Lijst fabrikant-eigenverklaringen Bodem.
De volgende producenten hebben een fabrikant-eigenverklaring afgegeven. Deze lijst is puur informatief en biedt afnemers en handhavers een snelle controlemogelijkheid of een product terecht met fabrikant-eigenverklaring wordt geleverd. Er kunnen geen rechten aan de lijst worden ontleend. Fabrikant-eigenverklaringen Producent Naam.
Lijst emissiefactoren CO2 emissiefactoren.
De lijst CO 2 emissiefactoren is zelf geen instrument om CO 2 uitstoot te berekenen, maar heeft als doel eenduidige basiscijfers te leveren voor CO 2 instrumenten. Bij Instrumenten is een overzicht van rekentools te vinden, die gebruik maken van de lijst CO 2 emissiefactoren.
Lijst fabrikant-eigenverklaringen Bodem.
De volgende producenten hebben een fabrikant-eigenverklaring afgegeven. Deze lijst is puur informatief en biedt afnemers en handhavers een snelle controlemogelijkheid of een product terecht met fabrikant-eigenverklaring wordt geleverd. Er kunnen geen rechten aan de lijst worden ontleend. Fabrikant-eigenverklaringen Producent Naam.
Make a list Computer Google Keep Help.
Create a new list. On your computer, go to Google Keep. Next to Take" a note, click New list Add a title and items to your list. Change a note to a list. On your computer, go to Google Keep.
Lijst met zorgberoepen die niet in aanmerking komen voor prioriteitstesten Publicatie Rijksoverheid.nl.
Dat geldt net zo goed voor de beroepen en functies die wel genoemd staan op de lijst. Zorgmedewerkers die hun beroep op de lijst zien staan van beroepen die niet in aanmerking komen, kunnen geen gebruik maken van de regeling.
Beter Laten: stoppen met handelingen zonder aantoonbaar nut VVN.
Bekijk de Beter Laten lijst en deel deze met collega's. Bedenk bij elke handeling of deze echt nodig is bij deze patiënt of cliënt. Beter Laten in de praktijk. Hbo-V studenten aan de slag met de Beter Laten lijst. Beter Laten in het Haga Ziekenhuis.
Lijst bouwkundig Wikipedia.
Cordon bewerken brontekst bewerken. Een cordon, het franse woord voor koord of band, is een uitspringende lijst aan een gevel. Een dergelijke lijst wordt wel gebruikt om de verdiepingen te markeren, soms worden ze ook gebruikt om de dorpels te verlengen.

Contacteer ons

Resultaten voor lijst