Profiders - Tijdschriften - Chattalk - E-cards - Netiquette - Clubs - Zoekmachines

.
Woorden die beginnen met een F - f - f - F - f- F

FAQ

"Frequently Asked Questions" Help programma. Veel voorkomende vragen worden door uitgevers van softwareprogramma's, clubbladen, tijdschriften en help programma's op de PC beantwoord.

 

Farad

"Farad" (symbool F), is de eenheid van elektrische capaciteit, en geeft aan hoeveel lading bij een bepaalde spanning in een condensator aanwezig is.

Een condensator met een waarde van 1 farad is een erg grote. Meestal worden onderverdelingen gebruikt als milli, micro, nano en pico-farad. Steeds een duizendste van de voorganger.

FAT
FAT16
FAT32

"File Allocation Table" Bestandsnaamregister op de hardeschijf.

 

Fax.

"Telefacsimile", afgekort tot telefax of fax, is een communicatiemiddel. De digitale fax is in Japan ontwikkeld, parallel met de ontwikkeling van de telex in de westerse wereld. Een fax kan een document lezen en via de telefoonlijn verzenden. Omgekeerd kan hij een document ontvangen en afdrukken.
Moderne fax-apparaten beschikken over "Remote Diagnostics Services" (RDS) een diagnose-service op afstand. RDS is in het leven geroepen om op afstand storingen aan de fax te kunnen verhelpen.

 

Zonnepanelen kopen

Iedere dag komen er nieuwe afkortingen, woorden, begrippen bij en verdwijnen er ook gelinkte websites.
Zie "Disclainer" - Als een link niet werkt neem a.u.b. Contact met ons op!

Technotaal.com is een website van: CRIP - Creation of Resources Information Programs

FDISK

 

Programma meegeleverd op het stuurprogramma van Windows.... waarmee de hardeschijf wordt gepartitioneerd. Zie ook Patitioneren.

 

FiFo

"First in, First out"

 

File

Bestand.

File-Server

 

Filmtime

Filmtime is de ‘pay per view’ dienst van Casema. Mensen met de hiervoor benodigde digitale ontvanger uit het Startpakket van Casema Digitale Televisie kunnen een film uit de speciale programmagids kiezen, via de bestellijn bestellen en thuis op hun eigen televisie bekijken wanneer het hen uitkomt.

FIR

"Finite Impulse Response" is een term die aangeeft dat de impulsresponsie van een (digitaal) filter eindig is. Een FIR-filter is een computerprogramma dat een filterfunctie uitvoert.
Meer bij Wikipedia>>

 

Firewall

Software beveiligingsprogramma, bedoeld om virussen van data-invoer en inbreuk van buiten de eigen computer te weren.

FireWire

Zie ook "IEEE 1394". FireWire is een aansluitplug of bus, die voornamelijk bedoeld is voor randapparatuur die een hoge bandbreedte nodig hebben, en daarnaast de voordelen geniet zoals makkelijker en sneller aansluiten. Op een standaard PC met FireWire IEEE 1394 ondersteuning kunnen we 62 IEEE 1394 apparaten aansluiten zonder de pc uit te zetten en zonder enig interupt of i/o conflict te veroorzaken.

 

 

Meer informatie over IEEE 1394: www.firewire.org
Meer informatie over USB: www.usb.org
Meer informatie over de IEEE organisatie: www.ieee.org

 

Firmware

"Firmware" is software die in hardware ingeprogrammeerd is en wordt vaak gebruikt als de besturingssoftware voor elektronica voor ingebedde computersystemen waar een processor aanwezig is, zoals auto's, huishoudtoestellen, elektronische apparatuur of in computers.

 

FlexCD

Het woord zegt het al een buigzame, oprolbare CD-Rom een nieuw produkt van flexstorm een duitse firma.Alles wat op een normale CD-Rom kan is ook mogelijk met deze flexibele CD. Meer weten: www.flexstorm.com

 

Floppy drive

 

Floppy/Floppy-disk

De voorganger van de "Floppy's" die we nu kennen is een ongeveer 13 cm slappe vynilschijf en had dezelfde mogelijkheid om gegevens op te slaan.

 

Flowcontrole

 

FM

"Frequentie Modulatie" is een van de vormen van modulatie die men kan toepassen om informatie over te brengen via bijvoorbeeld een radioverbinding door op de frequentie van een draaggolf relatief kleine modulaties aan te brengen die evenredig zijn met het bronsignaal. Toepassingen zijn bijvoorbeeld het televisiegeluid, de radio (FM-band), de meeste mobilofoon- en portofoonverbindingen zoals politie, brandweer, ambulanceverkeer enz. FM is minder storing gevoelig maar heeft een veel kleinere reikwijte als "Amplitudemodulatie"

 

Focussering

 

Font

Letters- en cijfers in een bepaalde stijl.

 

Force feedback

Om de werkelijk zoveel mogelijk te benaderen wordt er bij spelen ook trillingen doorgegeven aan joystick, stuurwiel of game-gun.

 

Format

Formateren het electronisch inrichten van een gegevensdrager.

 

Formateren

Een schijf voorbereiden voor een bepaald type besturingsprogramma.

 

Foutcontrolle

Als Windows niet goed is afgesloten / uitvalt of problemen vertoont kan de schijf fouten bevatten. Veelal start Windows automatisch bij de opstart een foutcontrolle programma op. Doorwerken zonder de fouten te herstellen maakt het alleen maar erger. Het is dus aan te raden om de schijf op fouten te controleren.

FPU

"Floating-point unit" Is het gedeelte van een processor dat berekeningen met zwevendekommagetallen (floating point numbers) kan uitvoeren. Basisoperaties zijn optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en worteltrekken.

meer bij Wikipedia >>

Frame
Frameset

Belangrijk onderdeel van een ontwerp- opmaakprogramma voor webpagina's. Een pagina wordt verdeeld naar eigen inzicht, dat wordt een frameset genoemd. Iedere onderverdeling(frame) is appart te sturen, te verversen.
Waar u nu naar kijkt is een pagina opgemaakt als framset. Boven de kopregel, links het alfabet met wat doorkoppelt naar het midden frame.

 

Frames/sec

Norm voor het weergeven van het aantal beelden dat een processor per seconde kan weergeven.

 

Frequentie

Elke radio en televisiezender heeft op de kabel een ‘eigen plekje’, te herkennen aan de frequentie, of aan het kanaalnummer.

 

Frontpage

Software programma van Microsoft voor het maken en onderhouden van homepages cq. internetpagina's.

 

FTGate

"e-mailserver"

FTP

"File Transfer Protocol" Regelgeving. Op basis van deze regels worden bestanden tussen computers onderling of via het internet, intranet, eigenlijk alle soorten van netwerken, getransporteerd.

 

FTP-site

Deze sites bieden software en andere download programma's aan. Om een website van de eigen PC op internet teplaatsen heb je FTP programma nodig. Ipswitch WS_FTP 12 is veel gebruikte

Full-duplex

Gelijktijdig spreken en luisteren van beide zijden van een telefoonverbinding. Half-duplex is één kant spreekt en de andere kant kan alleen maar luisteren of omgekeerd.

Zonnepanelen kopen

Iedere dag komen er nieuwe afkortingen, woorden, begrippen bij en verdwijnen er ook gelinkte websites.
Zie "Disclainer" - Als een link niet werkt neem a.u.b. Contact met ons op!

Technotaal.com is een website van: CRIP - Creation of Resources Information Programs