Netiquette (van de Hogeschool Zeeland)


Op het Internet gelden een aantal gedragsregels die ervoor zorgen dat het verkeer dat tussen de miljoenen Internet-gebruikers plaatsvindt ordelijk blijft verlopen. Het zijn eigenlijk zeer eenvoudige regels, veel van deze regels gelden in elke maatschappij, maar het is toch handig om ervan op de hoogte te zijn. De regels zijn met name van belang wanneer je gebruik maakt van communicatiediensten als email en nieuwsgroepen.

Netiquette voor email en nieuwsgroepen
Een nieuwsgroep wordt gelezen door honderden, zoniet duizenden mensen met eenzelfde interesse. Al die mensen kunnen berichten van anderen lezen en bovendien zelf een bijdrage leveren aan een nieuwsgroep. Dat is nog eens interactief communiceren! Om deze interactie tussen gebruikers zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn gedragsregels opgesteld. Hieronder staan enkele regels waaraan eenieder geacht wordt zich te houden:

* Vergeet nooit dat degene aan de andere kant ook een mens is.
Schrijf dus geen dingen die u in een normale face-to-face conversatie ook niet zou zeggen.

* Wees voorzichtig met wat u over anderen zegt.
Het bereik van Internet is groot. U kunt er vergif op innemen dat uw woorden over anderen hen op de een of andere manier ook ter ore zal komen.

* Hou uw bericht (in Internet-jargon: 'posting') kort en bondig.
In sommige nieuwsgroepen verschijnen elke dag tientallen nieuwe postings. Als al die postings ook nog eens een paar A-viertjes lang zouden zijn, dan zouden ze al snel door niemand meer worden gelezen. Hou het dus kort.

* Een bericht zegt wat over de zender ervan: let op correct taalgebruik.
Een posting dat bol staat van de taalfouten is slecht leesbaar en zorgt voor irritaties bij de lezers.

* Ga niet in discussie over de spelling van een posting.
Feit blijft dat de één nu eenmaal beter kan schrijven dan de ander. Het heeft derhalve weinig zin om iemand over zijn spelling aan te spreken. Binnen de kortste keren ontstaat zo een woordenwisseling tussen gebruikers zonder dat het eigenlijke onderwerp van de nieuwsgroep aan de orde komt.

* Geef in de titel duidelijk aan waarover uw posting gaat.
Van elke posting zien de lezers in eerste instantie alleen de titel. Op basis van die titel overwegen lezers of ze het bericht al dan niet lezen. Kies dus zorgvuldig de juiste woorden. Zorg er daarbij wel voor dat de titel de inhoud van de posting dekt. Titels als 'Gratis bier' of 'Blote vrouwen in de voortuin' zijn leuke aandachttrekkers, maar dekken zeer waarschijnlijk de lading niet.

* Zorg ervoor dat u uw posting in de daarvoor geschikte nieuwsgroep plaatst.
Een posting over Golden Retrievers hoort logischerwijs niet thuis in een nieuwsgroep dat kookrecepten als onderwerp heeft. Postings die in de verkeerde nieuwsgroep worden geplaatst wekken irritaties op bij lezers en de kans dat dergelijke berichten überhaupt gelezen worden is klein.

* Post hetzelfde bericht maar één keer.
Een bericht blijft in vrijwel elke nieuwsgroep lang genoeg staan om door iedere geïnteresseerde gelezen te kunnen worden. Het heeft daarom geen zin eenzelfde bericht nogmaals te posten, ook al zijn de reacties op de posting minder dan gewenst.

* Lees eerst de FAQ-lijst voor u een vraag stelt.
FAQ staat voor Frequently Asked Questions, ofwel Veel Gestelde Vragen. De mensen op het Internet zijn over het algemeen zeer behulpzaam, maar als voortdurend dezelfde vragen worden gesteld, wordt het vervelend deze telkens weer netjes te beantwoorden. De meest gestelde vragen zijn derhalve beantwoord in de FAQ-lijst van een nieuwsgroep.

* GEBRUIK NIET ALLEEN MAAR HOOFDLETTERS!
Een posting die alleen maar uit hoofdletters bestaat is onprettig om te lezen. Het geeft een schreeuwerige indruk.

* Geef kort weer op welk bericht u reageert, citeer niet het hele artikel.
Wanneer u een antwoord geeft op de posting van een ander is het de gewoonte om de strekking van die posting nog even kort weer te geven, zodat eenieder goed kan volgen waarop u reageert.

* Gebruik email als je bericht maar voor één persoon interessant is.
Soms is het onderwerp van een discussie van dien aard, dat jouw antwoord alleen interessant is voor degene op wie jij reageert. Dan is het beter dat de discussie per email wordt voortgezet.

* Email is privé: post geen door jou ontvangen email in een nieuwsgroep.
Net als dat het niet de gewoonte is om persoonlijke brieven in de krant te zetten is het ook niet de gewoonte om persoonlijke email in een publiek toegankelijke nieuwsgroep te plaatsten.

* Wees voorzichtig inzake copyrights en andere rechten. Nog altijd is het zo dat voor gebruik van beelden en teksten geldbedragen moeten worden afgedragen aan degene die de rechten bezit. Het feit dat op Internet veel materiaal in omloop is waarop nog nimmer rechten zijn afgedragen betekent niet dat de rechtsregels die gelden voor kranten en tijdschriften niet gelden voor online-communicatie.

* Geef aan wanneer je iemand citeert.
Het is niet meer dan normaal dat je aangeeft wanneer je gebruikt maakt van andermans woorden.

* Reageer niet op scheldpartijen.
De discussies in een nieuwsgroep kunnen soms hoog oplopen en uitmonden in ware scheldkannonades. Zo'n verbale strijd, waarbij de reden van de twist voor buitenstaanders vaak onduidelijk is, heet in Internet-jargon een 'flame war'.

* Lees eerst een tijdje de postings in een nieuwsgroep voordat je zelf gaat posten.
Zodoende raak je beter op de hoogte van de sfeer binnen een nieuwsgroep. Ter informatie: het lezen van nieuwsgroepen zonder te posten heet in Internet-jargon 'lurking'.

* Maak duidelijk of u namens uzelf, of namens uw bedrijf spreekt.
Met name voor mensen wiens bedrijfsnaam is terug te vinden in hun email-adres is het belangrijk aan te geven of uw woorden ook het standpunt van uw bedrijf vertegenwoordigen.

* Maak duidelijk wat uw intentie achter de posting is.
Vertrouw er niet op dat lezers uit uw posting kunnen opmaken of uw bericht serieus of juist sarcastisch is bedoeld. Dat kan tot misverstanden leiden.

* Maak gebruik van emoticons (smilies) voor de toonzetting van uw posting.
Met behulp van smilies kunt u aangeven of uw opmerking serieus moet worden genomen of niet. Een emoticon kan er als volgt uitzien: :-) Als u uw hoofd naar links draait, ziet u dat de drie karakters tezamen een lachend gezicht vormen.

*Zie ook: Chattalk

 

crip