Energie Profiders Tijdschriften - Chattalk - E-cards - Netiquette - Clubs - Zoekmachines

Gratis diverse computer cursussen Gratis Cursus
.
Begrippen - Definitie's - Wetten.......Wie, wat, zijn...........? Begrippen,


De belangrijkste begrippen van Elektriciteit zijn: stroom en spanning.
Veel mensen kunnen deze twee begrippen niet uit elkaar houden.
Dat komt doordat je het niet kunt zien of veilig aan kunt raken.

Als iemand zegt: ‘’er staat stroom op die koperen buis‘’ is dat dus fout.
Nu kun je de volgende vraag verwachten: ‘’Wat stroomt er dan?‘’ of "Wat voel ik dan?"
Het antwoord is simpel: ‘’Wat je voelt is spanning, elektronen stromen.‘’
Wil je oud worden dan kan je beter ook het verschil tussen blauw en bruin kennen of van alle electra afblijven.

Kleuren van de draden
Wat vroeger 220 heette is nu 230 Volt. Twee draden, de 'nul' en de 'fase'. Blauw is de nuldraad en betekend aarde, bruin is de gevaarlijke plus!
Als je in een heel oud huis woont moet je ook weten wat rood en groen is en in dat oude huis niet denken dat die groene draad wel de 'nul' zal zijn! Wie die oude kleuren bedacht heeft is nog gekker dan de bedenker van de nieuwe, maar groen moet aan bruin en rood moet aan blauw.
Ook nog een aardleiding? geel-groen in nieuwe installaties, grijs of wit in oude. En kleur blijft hetzelfde: zwart voor een schakeldraad, behalve in Frankrijk, daar worden talrijke kleuren gebruikt voor schakeldraden, wat voor een electriciën heel makkelijk is.

Elektriciteit

Elektriciteit is een natuurverschijnsel, hiermee duiden we aan een electrishe lading! Elektrische spanning, elektrische stroom. Elektrische stroom wordt ook wel elektriciteit genoemd. Elektriciteit is tegenwoordig onmisbaar in ieder huis. Computers, lampen, tv, kachel en nog veel meer. Werken allemaal elektrisch. Niet alleen in huis maar ook buiten het huis wordt elektrische stroom toegepast denk maar eens aan: de straat verlichting, tram, verkeerslichten. Klik hier om te zien hoe het allemaal begonnen is.

Elektrische stroom

Een verplaatsing van elektrisch geladen deeltjes door een geleider onder invloed van een potentiaalverschil. Bij de stroom uit het stopcontact is er sprake van een stroom van electronen. In verdunde gassen, elektrolytische oplossingen en gesmolten elektrolyten verplaatsen positieve en negatieve ionen zich in tegengestelde richtingen; in een metalen geleider bewegen de negatief geladen elektronen zich van de negatieve elektronenoverschot naar de positieve elektronentekort pool. Dat is dus elektrische stroom.

Ampère (A) = stroomsterkte, de hoeveel elektriciteit die door de draad stroomt.

Niet alle materialen geleiden de stroom evengoed. De tegenstand die geboden wordt, noemt men weerstand.

Stroomsoorten

Er zijn 2 verschillende stroomsoorten namelijk: gelijkstroom en wisselstroom Als een elektrische stroom steeds dezelfde richting heeft, wordt gelijkstroom genoemd.
Een wisselstroom keert de stroom van ladingdragers steeds periodiek van richting om.

Gelijkstroom =
DC "Direct Current"

Gelijkstroom is dus een stroom die steeds dezelfde richting, of wel gelijkblijvende polariteit van de polen heeft. De stroom-loop gaat van een positieve pool naar een negatieve pool; in een metalen geleider bewegen zich echter negatief geladen elektronen van de negatieve naar de positieve pool.

Batterijen, cellen voor een GSM en een autoaccu zijn gelijkstroom bronnen. Vroeger waren de eerste elektriciteitsnetten ook gelijkstroomnetten; enkele van deze netten zijn nu nog steeds in gebruik voor treinen, trams enz. Een nadeel van gelijkstroom is dat deze niet kan worden getransformeerd naar een hogere of lagere spanning. Compensatie van transportverliezen (weerstand van de kabels) maakt dat juist erg wenselijk. Daarom wordt voor de meeste toepassingen van elektrische energie tegenwoordig wisselstroom gebruikt.

Wet van Ohm

De "wet van Ohm" is een empirische natuurkundige wet, genoemd naar de Duitse natuurkundige Georg Ohm, die een relatie legt tussen spanning, weerstand en stroomsterkte. De stroomsterkte door een geleider is recht evenredig met het potentiaalverschil tussen de uiteinden.

V=I.R waarin V de spanning of het potentiaalverschil, I de stroomsterkte en R de weerstand is. Wordt V uitgedrukt in V (volt) en I in A (ampère), dan is R (weerstand) wordt in (ohm) uitgedrukt.

Wisselstroom =
AC
"Alternating Current"

Wisselstroom is dus, het heen en weer bewegen van vrije elektronen, veroorzaakt door een wisselspanning in een gesloten geleidend circuit. Er is dus geen sprake van een doorgaande stroming, zoals bij gelijkstroom. Over een volledige periode is de gemiddelde sterkte van een wisselstroom gelijk aan nul.

Loopt een wisselstroom door een weerstand zonder inductieve eigenschappen, dan is die in fase met de spanning. Is de spoel inductief dan loopt de stroom over een bepaalde hoek. Je kunt dit ook grafisch weergeven in een vector diagram.

Elektrische spanning

Definitie:
De spanning is de drukkracht vanuit een bron die nodig is om de elektrische stroom door een geleider en verbruiker te laten vloeien.

Spanning is het verschil in elektrische energie tussen twee punten. Als de punten waar tussen een potentiaalverschil bestaat, door middel van een elektrische geleider met elkaar worden verbonden. Ontstaat er elektrische stroom door de geleider. Van het punt met hoge energie naar het punt met lage energie.

Volt (V) = spanning (voltage). In Nederland geldt voor de afgegeven netspanning de Europese norm en die is tussen 220-230 volt. Voor apparaten die een grote slok spanning lusten levert de elektriciteitscentrale 380-400 volt, dat is krachtstroom.

Vermogen

Definitie:
Het vermogen van een
apparaat is de energie die dat
apparaat per seconde omzet.

Dat het ene apparaat meer stroom gebruikt dan het andere is wel algemeen bekend. Vooral apparaten waar verwarmingselementen in zijn toewgepast zijn gewoon stroomvreters. Een wasmachine heeft heel wat meer energie nodig om te verwarmen en te draaien dan een cd-speler. Dat geldt ook voor lampen, een 100 watt lamp geeft meer licht dan één van 40 watt? Daar hebben we meteen een probleem. Een halogeenlamp bijvoorbeeld gebruikt minder stroom dus minder vermogen dan de traditionele gloeilamp. Het vermogen om stroom te verwerken druk je uit in watt. Op een apparaat of lamp staat altijd het aantal watt vermeldt.

Bereken vermogen

 

Vermogen (watt) = Spanning (volt) x Stroom (ampére) of; W = V x A

Het symbool van vermogen is P (van Power).
De eenheid van vermogen is watt afkorting W.
Onthoud:
1 Watt = 1 Joule per seconde 1 W = 1 J/s
1 Joule = 1 Watt maal seconde 1 J = 1 W/s
joule = watt x seconde - kilowattuur = kilowatt x uur

Grootheden, technisch rekenen

A ...... Ampere, eenheid van elektrische stroomsterkte
Ap ,, ,AP index voor geomagnetische activiteit
Bd ,,,, Baud, tekens per seconde
Bq ,,,, Becquerel, radioactiviteit
C ,,,,,, Coulomb, electrische lading
cd .,,,, candela, lichtsterkte
dB ..,,,decibel, vermogensverhouding,
F ,,..,,,,Farad, electrische capaciteit
G ,.,,,, Gauss, dichtheid van de magnetische flux, zie ook Tesla

H ,,,.,, Henry, electrische inductantie
Hz ,,., Hertz, frequentie, perioden per seconde
I ,,,..,,, Stoomsterkte
J ,..,,,, Joule, arbeid
K ,.,,,, Kelvin, absolute temperatuur
Lm,., ,lumen, lichtstroom
lx ,,..,,,Lux, verlichtingssterkte
N ,.,,,, Newton, kracht
rho ,. soortelijke weerstand, ohm-meter
R ,,...,,Electrische weerstand (Wet van Ohm)
V .,,,;,,Volt, electrische spanning
W ,..,, VA / Watt, vermogen

SI-prefix

Y ,,,..,,yotta 1024
Z ,..,,.,zetta 1021
E ,..,., exa 1018
P ,,..,, peta 1015
T ,,..,, tera 1012
G ,,,.., giga 109
M ..,,, mega 106
k ,,...,, kilo 103
h ,,..,,, hecto 102
D ,,,.., deca 10
d ,,,,.. deci 10-1
c ,,,.., centi 10-2
m ,..,, milli 10-3
mn ,,,,;micro 10-6
n ,,,.,., nano 10-9
p ,,,,,.. pico 10-12
f ,,,.,,, femto 10-15
a ,,..,, atto 10-18

........................

Zonnepanelen kopen

Iedere dag komen er nieuwe afkortingen, woorden, begrippen bij en verdwijnen er ook gelinkte websites.
Zie "Disclainer" - Als een link niet werkt neem a.u.b. Contact met ons op!

Technotaal.com is een website van: CRIP - Creation of Resources Information Programs